Przejdź do treści

Ulotka dla mieszkańców

Najważniejsze zasady – szklane „co wrzucać, czego nie wrzucać”.

Drobna stłuczka – wielki problem

Jak podnieść lokalny poziom recyklingu. Ulotka dla samorządowców i pracowników sektora gospodarki odpadami.

Naklejki na pojemniki

Naklejki na wszystkie popularne rodzaje pojemników – graficzna instrukcja segregacji szkła.

Pozostałe materiały

Diagram recyklingu szkła, naklejki dla dobrze i nieco gorzej segregujących