Przejdź do treści

Recykling szkła w Polsce

Recykling opakowań szklanych w Polsce już dziś osiąga dobre wyniki. Każdego roku w naszym kraju zbieranych jest ponad 700 tysięcy ton opakowań szklanych, które trafiają do przetworzenia. Producenci i recyklerzy chcą jednak wesprzeć zaangażowanie m.in. konsumentów i samorządów, aby wspólnie zwiększyć ten wynik o dodatkowe 300 – 350 tys. ton w ciągu najbliższych kilku lat.

W tym celu branża wdraża program „Twórz Zamknięty Obieg Szkła”, który ma przynieść istotne korzyści dla środowiska naturalnego. Poza wzrostem ilości zebranych z rynku opakowań szklanych, co przyczyni się do realizacji przez Polskę unijnych celów recyklingowych, gwarantuje on pozyskanie lepszej jakości stłuczki szklanej, znaczną redukcję emisji dwutlenku węgla oraz mniejsze zużycie surowców naturalnych.

Projekt „Twórz Zamknięty Obieg Szkła” wspierany jest przez ekspertów z całej Europy, którzy już działają w ramach międzynarodowej platformy Close the Glass Loop. Jest także otwarty na współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi zarówno ze środowisk samorządowych, gospodarczych, jak i naukowych.